Amos Rex vill göra kons ten mer till gäng lig | Hufvudstadsbladet

Hyvä artikkeli Autismiystävällinen-sertifikaatista! Työ ei ole valmis, vaan tarvitaan vielä paljon monipuolisia tekoja - askel kerrallaan!

Mukavaa viikonloppua 🙂

https://www.pressreader.com/finland/hufvudstadsbladet/20211223/281960316074580


För att få skylta med Autismstif­tel­sens cer­ti­fi­kat behö­ver en orga­ni­sa­tion eller ett före­tag upp­fylla vissa fram­tagna kri­te­rier. För Amos Rex del har det först och främst hand­lat om att ge besö­kare tyd­liga instruk­tio­ner inför deras...

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin