24.01.2022

Taiteilijan värikkäämpi elämä ja satapäin muita Autismisäätiön asiakkailleen tuottamia hyviä asioita

– Näin taiteilijan näkökulmasta elämä on tullut värikkäämmäksi, vastasi Autismisäätiön ohjaus- ja valmennuspalveluiden käyttäjä, kun häneltä kysyttiin, onko Autismisäätiön palvelu tuonut hänen elämäänsä jotain hyvää.

Vuonna 2021 toteutetun Autismisäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Autismisäätiö on onnistunut tuottamaan hyviä asioita lähes jokaisen palveluidensa käyttäjän elämään – päiväaikaisen toiminnan asiakkaista näin koki 94 prosenttia ja asumispalveluiden asiakkaista jopa 98 prosenttia.

Hyvä elämä koostuu hyvistä asioista ja hetkistä. Asiakkaiden vastauksissa hyvinä asioina korostuivat palveluissa saadut uudet ystävät, oma koti, toiminnan positiivinen vaikutus omaan mielialaan sekä itselle mieluisat toimintamahdollisuudet kuten erilaiset harrastusryhmät, Lipon maatilavierailut GreenCare -toimintoineen ja omien mielenkiinnonkohteiden toteuttaminen.

Kysely todensi Autismisäätiön tuottavan osuvaa ja korkealaatuista palvelua. Asiakkaista valtaosa (94–98 prosenttia) koki, että he olivat saaneet tarpeisiinsa vastaavaa apua ja tukea Autismisäätiön työntekijöiltä. 92–96 prosentin mielestä kohtelu säätiöllä oli hyvää. Kysely toteutettiin vuonna 2021 erillisinä kyselyinä Autismisäätiön päiväaikaiseen toimintaan ja ryhmäkodeille sekä satelliitti- ja tukiasumiseen.  Kyselyyn vastasi viime vuonna 266 asiakasta, mikä oli 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Eri tavoin kommunikoivien asiakkaidensa palautteen keräämisessä kehittyminen on yksi Autismisäätiön tavoitteista – meille on tärkeää, että kaikki pääsevät kertomaan ajatuksensa.

Läheisten kokemus palveluista myös myönteinen

Samaan aikaan asiakastyytyväisyyskyselyn kanssa toteutettiin palautekysely asiakkaiden läheisille, joka keräsi 140 vastaajaa. Läheisistä 92 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaan mieltä kyselyn väittämän kanssa, että Autismisäätiön palvelu oli läheiselleni sopivaa. Palvelua piti tavoitteellisena 83 prosenttia vastanneista ja 69 prosenttia totesi läheisensä oppineen Autismisäätiön palveluissa uusia asioita. Läheisistä 84 prosenttia tunsi, että yhteistyö heidän ja Autismisäätiön työntekijöiden välillä oli toimivaa.

Tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa

Sekä asiakastyytyväisyyskyselyn että läheisten palautekyselyn tulokset käsitellään Autismisäätiön palveluyksiköissä ja niitä käytetään hyväksi tulevan toiminnan suunnittelussa. Myös Autismisäätiön palveluiden tilaaja-asiakkaille on toteutettu kysely, jonka tuloksia hyödynnetään Autismisäätiön palveluiden kehittämisessä.    

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin