Tulevaisuuskartoitus: vammaispalvelulaki & kehitysvammalaki: Webropolilla luotu kysely

Kysely vammaispalvelulaista ja kehitysvammalaista!

Kerro kokemuksiasi opinnäytetyötä varten!

Kyselyssä kysytään kokemuksia palveluiden saamisesta liittyen vammaispalvelulakiin ja kehitysvammalakiin.

Miltä tulevaisuus voisi näyttää 20 vuoden kuluttua autisteille/autismikirjon henkilöille tarkoitettujen palveluiden saamisen suhteen Suomessa?

Tämän kyselyn tuloksia käytetään opinnäytetyössä tulevaisuuden skenaarioiden luomiseen. Tämä tarkoittaa, että opinnäytetyössä luodaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia 15-20 vuoden päähän, eli miltä maailma tulevaisuudessa voi mahdollisesti näyttää vammaispalvelulain, sen tulkinnan ja palveluiden saamisen suhteen.

Kyselyyn voi vastata autisti/autismikirjon henkilö (diagnosoitu tai itsediagnosoitu), lähipiirin jäsen tai ammattilainen, joka on ollut hakemassa täysi-ikäisille tarkoitettuja palveluita.

Tämä kysely tehdään osana Vesa Korhosen Henley Business Schoolin Executive Masters in Business Administration -opintojen opinnäytetyötä.

Kysely on auki 1.5. asti.

Opinnäytetyön tekijän yhteystiedot ja lisätietoa kyselystä

Vesa Korhonen
​​​​​​​vesa.korhonen@autismisaatio.fi
+358 44 501 0053

#autismi #vammaislpalvelulaki #kehitysvammalaki #tulevaisuus Autismisäätiö Autismiliitto Suomen Autismikirjon Yhdistys


Linkki kyselyyn

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin