04.01.2024

Revion-YKS -hanke on käynnistynyt syyskuussa

Revion-YKS-hankkeen tarkoituksena on neurokirjon piirteitä omaavien yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden hyvinvoinnin ja rikoksettoman elämäntavan valmiuksien vahvistaminen ja muutosmotivaation herättely kohdennetulla etäkuntoutuksella.

Hankkeessa kehitetään hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin ja neuromoninaisuuden huomioivaan työtapaan pohjautuva 10 tapaamiskerran etäkuntoutus.

Hankkeessa arvioidaan ja tutkitaan etäkuntoutuksen vaikuttavuutta neurokirjon piirteitä omaavien yks-asiakkaiden elämänlaatuun, rikolliseen ajatteluun, tunteiden säätelyyn, oireisiin ja psykologiseen joustavuuteen.

Autismisäätiö koordinoi hankekokonaisuutta ja vastaa kehittämistyöstä sekä etäkuntoutuksesta. Tutkimusosuudesta vastaa Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. Pääyhteistyökumppanina on Rikosseuraamuslaitos, jonka kautta asiakasohjautuvuus tapahtuu. Hankkeen rahoittajana toimii Kela ja hanke on kolmivuotinen.  

Hankkeen ohjausryhmässä on edustajia Rikosseuraamuslaitoksen, Jyväskylän yliopiston ja Kelan lisäksi ADHD-liitosta, HUS Oikeuspsykiatriasta, THL:lta, Tampereen yliopistosta sekä hyvinvointialueilta.

 

Missä mennään tällä hetkellä?

  • Yhteistyö Jyväskylän yliopiston, Rikosseuraamuslaitoksen ja Autismisäätiön kesken on käynnistynyt.
  • Hankkeen ohjausryhmä on aloittanut työskentelyn.
  • Hankkeessa toteutettavan etäkuntoutuksen tarkempi sisällön määrittäminen on käynnissä.
  • Hankkeessa tehtävää tutkimusta on valmisteltu ja tutkimus on saanut eettisen lautakunnan puoltavan lausunnon.
  • Yks-toimistojen työntekijöille suunnattujen koulutusten kehittämistyö on meneillään. Koulutukset tulevat käsittelemään neurokirjon yks-asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja Neurokirjon piirteiden tunnistustyökalun (NPT 2.0) käyttöä.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Sanna Kara

sanna.kara@autismisaatio.fi

0447570419

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin