Vaikuttavia palveluja omanlaiseen arkeen 

Meille on tärkeää, että olemme asiakkaidemme mielestä loistavia työssämme. Kohtaamme jokaisen yksilönä ja näemme kaikissa potentiaalia. Haluamme luoda parempaa hyvinvointia ja omaehtoista mukana olemista henkilöille, joilla on autismikirjon häiriö tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä. Yhteisellä matkalla tätä tavoitetta kohti käytämme tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon perustuvia menetelmiä. 

Asiantuntijapalvelujemme lähtökohtia ovat yksilön tarpeet, toiveet ja erityisyyden ymmärtäminen. Huomioimme eri elämänvaiheet. Tarjoamme asumisen palveluita, työllisyyttä ja osallisuutta tukevia palveluita, Kelan palveluita sekä tukipalveluita lapsille ja perheille.

Autismisäätiö palvelee tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Seinäjoella ja Kotkassa.  

“Kohtaamme jokaisen yksilönä ja näemme kaikissa potentiaalia.”

Ohjaus- ja valmennuspalvelut

Ohjaus- ja valmennuspalvelut

Tarjoamme työllistymiseen ja opiskeluun liittyviä palveluja, osallisuutta tukevaa päivätoimintaa, yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä tukea perheille ja vapaa-aikaan. Löydämme yhdessä keinot tukea jokaisen toimintakykyä ja itsenäistymistä.

Osallisuutta edistävä päivätoiminta

Työllisyyttä edistävä toiminta / työtoiminta

Neuropsykiatrinen valmennus   

Yksilövalmennus  

HOT- lyhytinterventio

Työvalmennus  

NUOTTI-valmennus

Oma väylä-kuntoutus

Ammatillinen tukihenkilötoiminta  

Ryhmävalmennus 

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Lue lisää

Asumispalvelut

Asumispalvelut

Tarjoamme palveluja ympärivuorokautiseen asumiseen ja tukiasumiseen. Lisäksi tarjoamme asumisvalmennusta. Huomioimme autismikirjon erityisyyden ja yksilön omat tarpeet ja toiveet.

Ympärivuorokautinen asuminen  

Tukiasuminen  

Asumisvalmennus

Lue lisää

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Kohonnut toimintakyky ja mahdollisten elämää rajoittavien tekijöiden vähentäminen ovat kuntoutus- ja terapiapalvelujemme kiintopisteitä. Tarjoamme yksilöllisiä palveluja henkilöille, joilla on autismikirjon diagnoosi tai muu neuropsykiatrinen diagnoosi.

Seksuaalineuvonta ja -terapia

Toimintaterapia

Neuropsykologinen tutkimus

Lue lisää

Muut palvelut

Muut palvelut

Tarjoamme monipuollisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä. Näistä esimerkkejä ovat eläinavusteinen toiminta, Green Care, taide, musiikki sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Eläinavusteinen valmennus

Lue lisää

 

 

Palvelunumero arkisin klo 8–16

030 450 4500

"Olen iloinen siitä, että Autismisäätiöllä minun osaamiseni huomataan. Minua kannustetaan tekemään niitä asioita, joista tunnen riemua. Tarvitsen tukea joskus siihen, että pääsen töissäni eteenpäin tai että saan olla rauhassa. Säätiön henkilökunta osaa auttaa minua juuri oikein."