Tarjoamme monipuollisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä. Näistä esimerkkejä ovat eläinavusteinen toiminta, Green Care, taide, musiikki sekä sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Menetelmämme auttavat hallitsemaan autismikirjon aiheuttamia haasteita.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa tarjoamme autismikirjon henkilölle mahdollisuuden voimaantua talliympäristössä. Hän saa hevosen kanssa työskentelystä välineitä ja keinoja rauhoittumiseen, stressitason laskemiseen ja aggressiivisuuden vähentämiseen.

Toteutamme hevostoimintaa Lapinjärvellä. Neuropsykiatrisen autismikuntoutuksen elementit kuuluvat kokonaisuuteen. Toiminnasta vastaavalla työntekijällämme on neuropsykiatrisen valmentajan tutkinto.

Ota yhteyttä

Eläinavusteinen valmennus

Koiran ja ihmisen välinen suhde saattaa helpottaa muiden vuorovaikutussuhteiden solmimista. Koiran kanssa työskennellessä autismikirjon henkilön itsetuntemus voi lisääntyä ja itseluottamus vahvistua, ja stressinhallinta- ja vuorovaikutustaidot parantua. Koiran läsnäolo useinmotivoi ja rauhoittaa valmennustilannetta. Lisäksi koiran avustuksella on mahdollista käsitellä asioita, joita on usein haasteellista käsitellä muulla tavoin.

Ota yhteyttä

”Kokeilemme monipuolisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä.”

”Kokeilemme monipuolisesti erilaisia kuntoutusmenetelmiä.”