04.04.2019

Autismisäätiö työllistää kaksi nuorta Paikka auki II -ohjelman avulla

Paikka auki II on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma vuosille 2018-2021, jonka tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.

Autismisäätiö työllistää Paikka auki II -hankkeessa vuonna 2019 kaksi nuorta. Työtehtävät sijoittavat Autismisäätiön eri toimipisteisiin ja sisältävät yleishyödyllisiä tehtäviä kuten hanketyössä avustamista ja neuropsykiatristen henkilöiden vertaistoiminnan järjestämistä. Yksilölliset työnkuvat rakennetaan yhdessä. Työnkuvien rakentamisessa huomioidaan erityisesti nuorten omat vahvuudet ja niiden kehittäminen sekä mielenkiinnon kohteet. Työtehtäviksi valitaan työmarkkinoilla olemassa olevia työtehtäviä, jolloin työsuhteet tukevat nuorten jatkopolkuja. Vuoden mittaisen työsuhteen aikana tuetaan lisäksi nuorten työelämätaitoja.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin