18.03.2020

Koronavirustilanteen vaikutukset Autismisäätiön palveluihin ja toimintaan

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on kaikkien toimenpiteidemme lähtökohta. Keskitymme turvaamaan ne kriittiset palvelut, joita asiakkaamme tarvitsevat.

Seuraamme aktiivisesti maailmanlaajuisen koronavirusepidemiatilanteen kehittymistä ja teemme yhteistyötä THL:n, AVI:n, kuntien, sairaanhoitopiirien sekä kaikkien muiden tarvittavien tahojen kanssa. Noudatamme Suomen hallituksen valmiuslain mukaisia toimenpidemääräyksiä ja pyrimme kaikin mahdollisin tavoin estämään koronaviruksen tarttumisen asiakkaisiimme ja henkilökuntaamme.

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa kaikkien toimenpiteidemme lähtökohta. Parhaillaan keskitymme turvaamaan ne kriittiset palvelut, joita asiakkaamme tarvitsevat.

Päivätoimintayksiköt on suljettu 13.5.2020 asti, resurssit keskitetään asumispalveluihin

Olemme hallituksen linjauksen mukaisesti sulkeneet päivätoimintoja tuottavat yksikkömme ja siirtäneet henkilöstöresurssia asumisyksiköihin turvaamaan palvelutoiminnan jatkumisen asumisyksiköissämme. Samalla pyrimme mahdollistamaan asiakkaillemme tärkeän struktuurin säilymisen sekä mielekkään toiminnan asumisyksikössä.

Kelan kuntoutuspalvelut

Kelan kuntouspalveluiden osalta noudatamme Kelan antamaa ohjeistusta eli uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään 31.5. asti.

Vierailut kielletty

Ulkopuolisten ryhmien ja henkilöiden vierailut yksiköihimme on niin ikään hallituksen linjauksen mukaisesti turvallisuussyistä keskeytetty toistaiseksi. Yksiköiden esimiehet antavat mielellään lisätietoja omaisille ja avustavat yhteydenpidossa esimerkiksi videopuheluiden välityksellä.

Henkilöstön riittävyys pyritään varmistamaan

Kriittisen henkilöstön osalta meillä on mahdollisuus poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä, jotta varmistamme työvoiman riittävyyden epidemian edetessä. Henkilöstömme sekä yksiköidemme esimiehet ovat jo nyt osoittaneet vahvuutensa säilyttää toimintakyky erittäin poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Yksiköiden esimiehet ovat yhteistyössä suunnitelleet henkilöstön liikkumiseen liittyviä suunnitelmia ja henkilöstö on toiminut joustavasti tässä haastavassa tilanteessa. 

Hygienia, siivous ja etätyöskentely

Olemme hyödyntäneet THL:n ohjeistuksia epidemian etenemisen hidastamiseksi. Tehostettu siivous ja hyvä käsihygienia ovat arkipäivää yksiköissämme ja olemme ottaneet käyttöön etätyöskentely- ja etäkuntoutusvälineet soveltuvin osin.

Tapahtumat ja koulutukset perutaan

Kaikki Autismisäätiön järjestämät tapahtumat, yleisötilaisuudet ja koulutukset on peruttu toistaiseksi. Uusista ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin