Asiakkaiden vastauksissa hyvinä asioina korostuivat palveluissa saadut uudet ystävät, oma koti, toiminnan positiivinen vaikutus ...

Asiakkaiden vastauksissa hyvinä asioina korostuivat palveluissa saadut uudet ystävät, oma koti, toiminnan positiivinen vaikutus omaan mielialaan sekä itselle mieluisat toimintamahdollisuudet kuten erilaiset harrastusryhmät Lue lisää artikkelista saamastamme palautteesta! https://twitter.com/Autismiymmarrys/status/1485949746737033220

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin