”Mikään ei estä minua tulemasta tänne…” on Autismisäätiön asiakkaiden yhteistyöhanke kohti esteettömämpää luontokokemusta! Ha...

”Mikään ei estä minua tulemasta tänne…” on
Autismisäätiön asiakkaiden yhteistyöhanke kohti esteettömämpää luontokokemusta!

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa autisminkirjon asiakkaiden kokemusasiantuntijuutta ja osallisuutta, ja tuottamaan uutta tietoa esteettömästä luontokokemuksesta. Lisäksi tarkoituksena oli antaa mahdollisuuksia luontosuhteen vahvistumiseen ilmaisullisten menetelmien keinoin (valokuvaus, sanataide).

Hanke lähti autisminkirjon asiakkaiden esiintuomasta tarpeesta kokea luontoa esteettömästi - kaipuu luontoon oli olemassa, mutta luontoon meneminen ja sen kokeminen koettiin haastavaksi.

Tämän hankkeen tuottama näyttely on kesäkuussa!

Hankeessa toteutetaan myös opas, jossa asiakkaat antavat vinkkejä esteettömän luontoretken järjestämisessä.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin