Autismisäätiön Hyvinvoiva vanhempi –hanke toteutui koronaepidemian aiheuttamana poikkeusaikana kesä-joulukuussa 2020. Hankkeen t...

Autismisäätiön Hyvinvoiva vanhempi –hanke toteutui koronaepidemian aiheuttamana poikkeusaikana kesä-joulukuussa 2020. Hankkeen tavoitteena oli tarjota lyhytinterventiona toteutettava etävalmennus 150 vanhemmalle sekä luoda toimintamalli hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuvalle lyhytinterventiolle autismikirjon ja ADHD:n piirteitä omaavien lasten vanhemmille. Toteutetun valmennuksen tavoiteltuina vaikutuksina oli lisätä vanhempien psykososiaalista hyvinvointia ja itsemyötätuntoa.

Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. Hanke toteutui Autismisäätiön hallinnoimana, ja yhteistyökumppaneina toimivat Autismiliitto, ADHD-liitto, Leijonaemot sekä PAUT-hanke. Jo ennen koronaepidemiaa Autismisäätiöllä on havaittu, että vanhemmat itse jäävät usein tarvitsemansa avun ulkopuolelle. Sama havainto tuli esille Autismiliiton 2017 vanhemmille suunnatussa selvityksessä. Koronan aiheuttama poikkeustila aiheutti muutoksia perheen rutiineihin, kun siirryttiin etätyöskentelyyn ja eri tukipalveluita ajettiin alas.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia on kolmannen aallon kognitiivista terapiaa, joka pohjautuu tutkimusnäyttöön ja jonka vaikuttavuudesta on näyttöä myös lyhytinterventiona toteutettaessa. Etänä toteutettava työskentely parantaa palvelujen saatavuutta, kun osallistuminen ei ole asuinpaikkakunnasta riippuvaa.

Hankkeessa toteutettu työskentely osoittautui tarpeelliseksi ja toimintamalli osoittautui käyttökelpoiseksi työkaluksi kohderyhmän kanssa työskentelyssä. Konseptin ja tuotteen kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on kehittää toimintamallista palvelutuote Autismisäätiölle. Mahdolliset yhteydenotot palveluun liittyen voit ohjata Autismisäätiön palvelujohtajille Niina Jylhämölle (p. 040 772 1317) tai Taru Bärlundille (p. 050 340 7660).

Tarkempia tietoja hankkeesta tai lisätietoja hankkeen aikana tapahtuneesta työskentelystä voit tiedustella hankkeen projektipäällikkö Anna Anttilalta (p. 044 765 4301 tai anna.anttila@autismisaatio.fi)

Hankkeen materiaalit löytyvät alla olevasta linkistä:

https://www.autismisaatio.fi/ajankohtaista/2021/hyvinvoiva-vanhempi-hanke.html

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin