Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hanke (2018-2020) kehittää neurokirjon henkilöiden oikeusturvan toteutumista Suomen rikosoikeudellisessa järjestelmässä. Kohderyhmiin kuuluvat myös Poliisi, Rikosseuraamuslaitos ja Vankiterveydenhuolto.

Hankkeessa luodaan tukimenetelmiä rikosoikeudellisen järjestelmän kolmeen eri vaiheeseen:

1. Kiinniotetuksi tuleminen ja esitutkintavaihe: viranomaisten tiedon lisääminen kouluttamalla ja tukimateriaalia tuottamalla

2. Rangaistuksen suorittaminen: työkalu neurokirjon piirteiden tunnistamiseen ja matalan kynnyksen kuntoutus kohderyhmälle

3. Vapautumisen nivelvaihe: tukimenetelmiä vapautumiseen valmistautumiseksi ja elämään rangaistuksen suorittamisen jälkeen

Hankkeen osana järjestetään koulutusta poliiseille ja Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon henkilöstölle.

Hanketta hallinnoi Autismisäätiö. Kumppaneina toimivat Rikosseuraamuslaitos, Jokelan vankila, Vankiterveydenhuollon yksikkö, Helsingin poliisilaitos, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, A-klinikkasäätiö, Matti Tolvanen ja Hanna Lahtinen (Itä-Suomen yliopisto) ja Peter Vermeulen (Autisme Centraal).

Opas ja video: neurokirjon henkilö rikosoikeudellisessa järjestelmässä

Autismisäätiön Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hanke on tehnyt käytännönläheisen oppaan Neurokirjon henkilö rikosoikeudellisessa järjestelmässä sekä tuottanut videon autismikirjosta ja ADHD:sta kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta. Materiaalit ovat toisiaan täydentäviä ja ne on suunnattu rikosoikeudellisessa järjestelemässä työskenteleville viranomaisille kuten poliiseille, asianajajille, syyttäjille ja tuomareille.

Oppaan löydät täältä.

Video autismikirjosta ja ADHD:sta kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta

 

Opas ahdistuksesta ja stressinhallinnasta

Vapauta sisäiset kahleesi - Opas ahdistuksesta ja stressinhallinnasta vangeille on tehty kevään 2020 koronavirusepidemian  synnyttämästä tarpeesta. Oppaaseen on koottu tietoa ja harjoituksia, jotka pohjautuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiin. Harjoitukset ovat valikoituneet hankkeen vankiloissa tekemän kuntoutustyön kokemuksen pohjalta. 

Voit ladata oppaan tästä: Opas ahdistuksesta ja stressinhallinnasta

 

Opas ja kuntoutusmalli vankien kanssa työskenteleville

Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen yhteydessä on käynyt selväksi, että rikoksiin syyllistyneet neurokirjon ihmiset eivät saa tarvitsemaansa tukea. Vankeusajan neuropsykiatrisen kuntoutuksen mallia olemme kehittäneet tutkimustiedon, näyttöön perustuvien menetelmien sekä pilotoinnista saamiemme kokemusten pohjalta.

Voit ladata oppaan tästä

 

Lisätietoja hankkeesta:

Sanna Kara

p. 044 757 0419

sanna.kara@autismisaatio.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin