Oma väylä -kuntoutus nuorille alkaa meillä Uudellamaalla 1.4.2021 🤩 Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joill...

Oma väylä -kuntoutus nuorille alkaa meillä Uudellamaalla 1.4.2021 🤩

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla on diagnosoitu
• autismikirjon häiriö, ei kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai
• aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD tai ADD)

Oma väylä -kuntoutuksessa nuori saa moniammatillisen tiimin tukemana
• vahvistusta opiskeluun- ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin
• ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihinsa
• tukea sosiaalisten taitojensa vahvistumiseen

Voit hakea tämän hienon palvelun piiriin vaikka jo tänään: https://www.autismisaatio.fi/ajankohtaista/oma-vayla-kuntoutus.html

#omaväylä #autismi #autismiymmärrys #omanlainensamanlainenarki #itsenäinenelämä #arjenhallinta #osallisuus

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin