Revion-hanke

Revion-hanke jatkaa Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen aikana kehitetyn kuntoutusmallin pilotointia ja edelleen kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on väkivaltarikoksesta tuomittujen autismikirjon ja ADHD:n piirteitä omaavien henkilöiden rikoksen uusimisriskin ehkäiseminen kohdennetulla kuntoutuksella, jonka tavoitteena on uusien taitojen oppiminen. Työskentelyn lähtökohtana on asiakkaiden yksilölliset tavoitteet. Kuntoutuksessa hyödynnetään HOT:n ja DKT:n menetelmiä. Hankkeen aikana selvitetään kuntoutuksen vaikuttavuutta yksilötasolla, sekä kehitetään kuntoutuksesta etäkuntoutusmalli. Toiminta on valtakunnallista.

Lisätiedot: projektipäällikkö Sanna Kara 044 757 0419.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin