Theseus: "Jokaisella täytyy olla oikeus purkaa omia tunteitaan" : Autismikirjon henkilön tunnetaitoja edistävien toimintatapojen...

"Jokaisella täytyy olla oikeus purkaa omia tunteitaan":

Autismikirjon henkilön tunnetaitoja edistävien toimintatapojen kehittäminen osallistumisen vahvistumiseksi

Käpylän Ohjaus- ja valmennuspalveluissa työskentelevä Mari Imppola on valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmasta (Toimintaterapeutti YAMK). Autismisäätiössä toteutetun tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää autismikirjon henkilön tunnetaitoja edistäviä toimintatapoja osallistumisen vahvistumiseksi.

Tutkimuksellisen kehittämistyön tuotoksena syntyi kuvaus autismikirjon henkilön tunnetaitoja edistävistä toimintatavoista osallistumisen vahvistumiseksi. Autismikirjon henkilön tunnetaitoja edistävissä toimintavoissa huomioidaan, että tunteista puhutaan ja tunnetaitoja harjoitellaan kaikkialla ja kaikissa tilanteissa. Yksilölliset tekijät, kuten taidot, henkilön historia sekä tarpeet ja mielenkiinnon kohteet tulee huomioida.

Keskeistä on autismikirjon henkilön ymmärtäminen ja hänen kielensä puhuminen sekä ympäristöön vaikuttaminen siten, että autismikirjon henkilö kokee ympäristön turvalliseksi, jolloin osallistuminen sekä tunteiden ilmaisu ja käsittely mahdollistuvat. Tulosten mukaan tärkeää oli sallivan ja tunteiden ilmaisuun kannustavan, luottamuksen ilmapiirin rakentaminen sekä sen osoittaminen, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Keskeistä on läsnäolo ja riittävän ajan antaminen tunnetaitojen harjoitteluun.

Tutkimuksellinen kehittämistyö on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/352095.

Kiitos kaikille tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistuneille.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin