21.09.2021

Kohti autismiystävällisempää Suomea – Amos Rexistä ensimmäinen sertifioitu yhteistyökumppani

Kohti autismiystävällisempää Suomea – Amos Rexistä ensimmäinen sertifioitu yhteistyökumppani 

 

Autismisäätiö lanseeraa syksyllä 2021 Autismiystävällinen-sertifikaatin, jonka tarkoituksena on tuoda palveluita helpommin autismikirjon henkilöiden saataville. Helsinkiläinen taidemuseo Amos Rex lähtee kärkijoukoissa kokeilemaan, miten taide-elämyksestä voisi tehdä autismiystävällisemmän. Kysyimme museon yleisöpalvelupäällikkö Elsa Hessleltä, miten yhteistyön alkutaival on sujunut. 

”Jos museokävijä tietää, mihin on tulossa, hän pystyy paremmin suunnittelemaan käyntiään, jotta museokierroksella ei tule yllätyksiä. Tarkoituksena on, että ihmiset pystyisivät tulemaan paikalle, vaikka sisällöt eivät ole yksiselitteisesti austismiystävällisiä,” Hessle kertoo. 

Autismiystävällinen-sertifikaatin myöntäminen edellyttää, että yrityksessä täyttyvät tietyt kriteerit. Autismiystävällisyyttä on esimerkiksi selkeiden opasteiden käyttö, aistiärsykkeiden minimointi, etukäteisohjeistus siitä, miten välttää ruuhka sekä mahdollisuus asioida ilman asiakaspalvelua. Näitä asioita käydään jokaisen yrityksen kanssa läpi.  

Amos Rexin nettisivuille on koottu uudenlainen näyttelykooste autismiystävällistä museokierrosta varten. Koosteeseen voi tutustua ennen vierailua ja siinä käydään muun muassa tarkasti läpi, mistä ovesta tullaan sisälle, missä on kassa ja mitä kassalla tehdään. Vierailun jokainen vaihe on pyritty avaamaan ja henkilökunnan roolit on esitelty. 

Näyttelykoosteessa on lisäksi avaavia poimintoja taideteoksista. Teosesittelyjen, ennakkomateriaalin ja sisältöhuomautusten lisäksi henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan asiakkaat herkin korvin ja silmin. 

Kuraattorit ja yleisötyöntekijät miettivät, miten teokset olisivat mahdollisimman monelle saavutettavia. Hesslen mukaan Amos Rexillä pyritään siihen, että kaikki teokset olisivat lähtökohtaisesti esteettömästi esillä. Poikkeuksia kuitenkin on, mutta niistä pyritään kertomaan ennakkoon. 

Teosten esteettömän esillepanon lisäksi museoalallakin tulee pyrkiä tiedolliseen saavutettavuuteen. Taiteen parissa työskentelevät käyttävät toisinaan taidekentälle tuttua teoriaa ja jargonia, jonka muuttaminen yleiskielisemmäksi voi tuntua hankalalta. Selkeästi yleiskielellä ja/tai selkokielellä ilmaistuna tieto on kuitenkin saavutettavissa suuremmalle joukolle erilaisia lukijoita. 

 

Autismiystävällisyys auttaa kiinnittämään huomiota ”itsestäänselvyyksiin” 

Autismisäätiö kumppaneineen on auttanut Hessleä ja työryhmää kiinnittämään huomiota museotyössä itsestäänselviltä tuntuviin vakiintuneisiin käytäntöihin. Vuosia museossa työskennelleelle moni ohjeistus voi tuntua yksiselitteiseltä, kuten pääsylipputarran saaminen ja kiinnittäminen näkyvälle paikalle vaatteisiin.  

”Huomasin, etten olisi ymmärtänyt kirjoittaa asioita niin yksityiskohtaisesti näyttelykoosteeseen,” Hessle kertoo. ”Autimisäätiöltä ehdotettiin, että siihen voi laittaa vaikka esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä asioita henkilökunnalta voi kysyä.” 

Autismikirjo käsittää todella laajan ja moninaisen joukon ihmisiä, eivätkä kaikkien tarpeet ole samat. Jollekulle esimerkiksi intensiivinen videoteos voi olla miellyttävä elämys, mutta sama ihminen saattaa kokea rupattelun museohenkilökunnan kanssa epämukavaksi. 

 

 

Olen iloinen ja ylpeä siitä, että Amos Rex on tässä aiheessa etunenässä. Uskon, että Amos Rexillä on autismikirjoon kuuluville paljon annettavaa, vaikka haasteita riittää. 

  Kai Kartio, Amos Rexin museonjohtaja 

 

 

Autismimystävällisyys rikastaa kaikkien arkea 

Neurotyypilliset ihmiset eivät aina tule ajatelleeksi autismikirjon henkilöiden edellytyksiä ja tarpeita, eivätkä toisaalta myöskään vahvuuksia ja potentiaalia. Näin siitäkin huolimatta, että autismi- ja aistiystävällisiksi suunnitelluista palveluista hyötyvät muutkin kuin autismikirjoon kuuluvat. 

Autismisäätiön yhteiskuntasuhdejohtajan Vesa Korhosen mukaan autismiystävälliset palvelut voivat hyödyttää esimerkiksi muistisairaita. Taidemuseoon meneminen ensimmäistä kertaa voi hermostuttaa ketä tahansa etenkin, jos ei ole suuremmin kohdannut nykytaidetta. Tiedon jakaminen ja ennakointi ovat avainasemassa jännityksen taklaamisessa. 

 

 

Taide ei aina voi olla helposti saavutettavaa, eikä jokaisessa mielessä yhdenvertaista, mutta yleisötyön avulla tilannetta voidaan helpottaa. 

  Kai Kartio, Amos Rexin museonjohtajat 

 

 

Mahdollisuus houkutella uusia asiakasryhmiä 

Sertifikaatti on jo nyt rikastanut Amos Rexin arkea, kun Hessle ja työryhmä ovat tehneet tiivistä yhteistyötä autismisäätiöläisten kanssa. Autismisäätiöltä on Hesslen mukaan saatu silmiäavaavia neuvoja ja muutosehdotuksia. 

”Olemme erittäin innoissamme tästä yhteistyöstä, sillä Amos Rex on todella näkyvä ja muille suuntaa näyttävät toimija Suomessa. Amos Rexillä on aito positiivinen asenne esteettömyyden puolesta toimimiseen, josta me kaikki voimme varmasti ottaa oppia – asioihin nähdään ratkaisuja, eikä pelätä lähteä mukaan uuteen”, Korhonen kommentoi.  

Hessle toivoo sertifikaatin myötä uusien kävijöiden löytävän paikalle ja vakiokävijöiden huomaavan, että nyt on jotain uutta tekeillä.  

”Toivoisin myös, että meidän tekemä työ auttaisi museoiden saavutettavuustyötä laajemminkin, ja että esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen sulautuisi vähitellen osaksi arjen rutiineita ja päivittäistä suunnittelua, niin Amos Rexillä kuin muualla.” 

Yritykset ja organisaatiot voivat hakea autismiystävällinen-sertifikaattia ja osoittaa näin kantavansa kortensa kekoon saavutettavamman ja esteettömämmän yhteiskunnan puolesta. Autismiystävällisissä tiloissa autismikirjon ihmiset saavat näkyä ja kuulua, näyttää taitonsa ja elää täydessä potentiaalissaan, mikä rikastaa meidän kaikkien arkea. 

”Toivomme, että sertifikaattia lähtisi hakemaan ihmisten arjessa mukana olevat toimijat, kuten kaupat ja kauppakeskukset, elokuvateatterit, tai parturit ja kosmetologit. Monenlaiset yritykset voivat saada lisää uusia ja tyytyväisiä asiakkaita pienillä muokkauksilla,” Korhonen toteaa. 

 

Lue täältä Amos Rexin yksityiskohtaiset ennakko-ohjeet museokäynnille

Tutustu tästä tarkemmin sertifikaatin kriteereihin. 

 

Kuvassa Amos Rexin Elsa Hessle ja Kai Kartio

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ajankohtaisiin